ฝากข้อความ
รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม
ข้อมูลการสั่งซื้อ
สั่งซื้อโปรแกรม:
*ชื่อ - นามสกุล:
  *ชื่อบริษัท หรือ ชื่อร้าน:
ที่อยู่:
*เบอร์โทร:
Email:

     วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม

  • กรุณากรอกรายละเอียดของลูกค้าในช่องให้ครบถ้วน แล้วทำการกดปุ่ม ดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการสั่งซื้อไปยังบริษัท
  • เมื่อเจ้าหน้าได้รับข้อมูลการสั่งซื้อแล้วจะทำการติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมง เพื่อแจ้งรายละเอียดหรือยืนยันการชำระเงินของท่าน
    (วิธีการชำระเงิน)